img-1

Sülfürik asit konsantresi

Çinko içeren mineral yükü, çinko sülfür içeriyorsa, Kaniproran Zangan Madencilik Şirketi'nin flotasyon devresine girer ve çinko sülfür zenginleştirilir ve çinko oksit konsantresinden ayrılır. Çinko kükürt konsantresi ortalama %55 tenörde üretilir. Bu üretim yan ürünü, mümkün olduğu kadar modern yöntemlerle külçe üretim devresine girmekte ve fazla çinko sülfür konsantresi, bozucu elementlerin düşük ve çinko sülfür içeriğinin yüksek olması nedeniyle iç ve dış pazarlarda satılmaktadır.