img-1

çinko oksit konsantresi

Külçe üretimi için birincil hammadde temini, Zangan Minerals'in Maden İşleme Şirketi'nde gelen topraklardan yapılır. Gelen topraklar, Roy Prover Company için gerekli tenörde ağır ortam veya flotasyon ünitelerinde kırma ve öğütme işleminden sonra üretilir. Üretilen konsantrenin yaklaşık 90 mikronluk D80 fraksiyonunda, değerli minerallerin uzaklaştırılmasıyla ortalama %20 tenör ve ortalama %20 nem içeriği ile granülasyonu Roy Prover Company'ye aktarılır..