تماس با ما

آدرس: زنجان، کیلومتر 6 جاده بیجار، شهرک تخصصی روی، خیابان بهروری 10

تلفن: 32383075(24)98+

تلفن:32383076(24)98+

تلفن:32383346(24)98+

واحد فروش:32383346(24)98+

فکس: 32383382(24)98+

کد پستی: 1958844568

آدرس ایمیل: ROOYPARVAR2837@gmail.com