img-1
هیدروکسید روی
کیک باطله¬ی خارج شده از چرخه تولید شمش روی، جهت باز فرآوری روی موجود در آن وارد واحد کیک شویی (BZS) می¬گردد. در این واحد روی موجود در کیک در چند مرحله از باطله نهایی جدا می گردد و محصول هیدروکسید روی با عیار میانگین 20% تولید می گردد و نهایتا محصول تولیدی دوباره وارد چرخه تولید شمش شرکت روی پرور می گردد.